Letölthető prospektusaink

"JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT"

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the webpage is the sole responsibility of the DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.

A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

Rólunk

DKMT az európai régió


A Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT) Eurorégió a Közép-Kelet-Európa centrumában lévő Kárpát-medence délkeleti nagytérségét fogja egybe. A magyarországi Bács-Kiskun és Csongrád megye, a romániai Arad, Krassó-Szörény és Temes megye, valamint a szerbiai Vajdaság Autonóm Tartomány területét integráló regionális együttműködés kiterjedése meghaladja a 60 ezer km2-t, népessége megközelíti a 4,5 millió főt. A terület agrárkultúrája, logisztikai és turisztikai adottságai, felsőoktatási és innovációs potenciálja révén az egységesülő Európa egyik meghatározó térsége, melynek jelentőségét a balkáni stabilitási folyamatban betöltött stratégiai szerepe még inkább fölértékeli.


Az 1997. november 21-én megalapított DKMT Eurorégió célja, hogy támogassa és ösztönözze az önkormányzatok, a helyi közösségek, a gazdasági szereplők és a polgárok együttműködését mindazon területeken, melyek elősegíthetik a térség demokratizálódását és stabilizálódását, európai integrációját, valamint társadalmi és gazdasági fejlődését. A DKMT intézményei (Közgyűlés, Titkárság, Fejlesztési Ügynökség, Munkacsoportok) elsősorban koordináló szerepet töltenek be, részt vesznek az eurorégiós fejlesztési programok kidolgozásában és végrehajtásában, emellett politikai és szakmai kapcsolataik révén az euroregionális gondolkodást erősítik befelé éppúgy, mint kifelé.


Az Eurorégió titkárságának és fejlesztési ügynökségének központja Szegeden található. Az iroda munkatársai minden, a DKMT akcióterületét érintő magyar-román-szerb határ menti együttműködéssel összefüggő kérdésben felvilágosítást nyújtanak. Az iroda elérhetősége: 6722 Szeged, Tábor u. 7/B., Tel.: +36-62/543-165, Fax: +36-62/543-166, e-mail: office@dkmt.net
A DKMT Eurorégió hivatalos honlapja a www.dkmt.net címen érhető el.


Miként a négy folyó összeolvad, magába szívva a nap sugarait, a hegyek és síkságok kioldott kincseit, úgy válik eggyé e folyók ölelte térségben élő magyarok, románok és szerbek akarata is, hogy oly sok viszály és szenvedés után végre összefogva, együttműködve teremtsenek jövőt magunknak itt, a Kárpátok és az Alföld peremén, Európa keleti kapujában.

Videó | Impresszum